پیشنهاد فروشگاه
آخرین محصولات

ردیاب صوتی CAP-613

3700000 تومان
ردیاب صوتی و تصویری SDR و GPR
سیستم تصویری سه کاره ، GPR , MAGNOMETER , SDR
سیستم پرتابل دو کاره تصویری سه بعدی ، اسکن مگنومتر و GPR
سیستم مگنومتر تصویری ، اسکن سه بعدی

ردیاب GSR-103

4400000 تومان
ردیاب تصویری :: فرکانسی ، GPR ، SDR , LRL

ردیاب GP-603

4200000 تومان
ردیاب تصویری :: فرکانسی ، GPR ، SDR

ردیاب CAP-113

2250000 تومان
ردیاب حرفه ای دارای سنسور قدرتمند با قابلیت ردیابی صوتی دقیق
سیستم تصو یری سه کاره ردیابی ، اسکن ، حذف و تشخیص آلودگی و ذرات
محبوب ترین محصولات