پیشنهاد فروشگاه
آخرین محصولات
سیستم دوکاره تصویری اسکنر و ردیابی
سیستم اسکنر و نقطه زنی مگنومتر و جی پی آر
سیستم تصویری چهار کاره GPR radar,MAGNOMETER , GPS radar , SDR

سه کاره RISBOX216

4500000 تومان
سیستم تصویری سه کاره GPR radar , SDR , MAGNOMETER

دو کاره MG-C216

2900000 تومان
سیستم ترکیبی ردیاب صوتی و مگنومتر تصویری GPR radar , MAGNOMETER

مگنومتر X216

2000000 تومان
مگنومتر تصویری با خروجی سه بعدی و نرم افزار EC3D
محبوب ترین محصولات