پیشنهاد فروشگاه
آخرین محصولات

ردیاب CAP-113

2250000 تومان
ردیاب حرفه ای دارای سنسور قدرتمند با قابلیت ردیابی صوتی دقیق
سیستم تصو یری سه کاره ردیابی ، اسکن ، حذف و تشخیص آلودگی و ذرات
سیستم زمین شناسی مگنومتر تصویری با نرم افزار Visualizer3D

مگنتومتر TKM.X100

1500000 تومان
مگنومتر صوتی تصویری با نرم افزار Visualizer3D

ردیاب cap-100

1200000 تومان
ردیاب صوتی GPR radar با خروجی صوتی
محبوب ترین محصولات