پیشنهاد فروشگاه
آخرین محصولات

ردیاب CAP-113

2250000 تومان
ردیاب حرفه ای دارای سنسور قدرتمند با قابلیت ردیابی صوتی دقیق
سیستم تصو یری سه کاره ردیابی ، اسکن ، حذف و تشخیص آلودگی و ذرات
سیستم تصویری چهار کاره GPR radar,MAGNOMETER , GPS radar , SDR
سیستم زمین شناسی مگنومتر تصویری با نرم افزار Visualizer3D

سه کاره RISBOX216

4500000 تومان
سیستم تصویری سه کاره GPR radar , SDR , MAGNOMETER

ردیاب GP-600 pro

1500000 تومان
ردیاب صوتی GPR radar با خروجی لیزر و تفکیک عددی

ردیاب cap-100

1200000 تومان
ردیاب صوتی GPR radar با خروجی صوتی
محبوب ترین محصولات